Skip links
تقدیرنامه معدن

دریافت تقدیرنامه معدن خاک چینی کائولن نایین

کائولن نایین، یک معدن خاک چینی با تاریخچه‌ای بسیار طولانی، به عنوان یکی از معادن بزرگ‌ و قدیمی‌ در ایران ، مفتخر به دریافت تقدیرنامه از طرف اداره محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شد.

این معدن به دلیل تاریخچه‌اش و تجربه‌های بسیاری که در آن جمع آوری شده است، به عنوان یکی از معادن مهم‌ترین در ایران شناخته می‌شود.

 

تقدیرنامه معدن

 
 

Leave a comment

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Account
Cart
Search